Hazy Jane - 0.33 L dobozos (BrewDog - SCO)

Hazy Jane - 0.33 L dobozos (BrewDog - SCO)
Hazy Jane - 0.33 L dobozos (BrewDog - SCO)

Az eredeti, punk ködös, igazi New England IPA

5 % (v/v)