Around the Bend (6%) - 0.44 L dobozos (Dry & Bitter - DK)

Around the Bend (6%) - 0.44 L dobozos (Dry & Bitter - DK)
Around the Bend (6%) - 0.44 L dobozos (Dry & Bitter - DK)

Sűrű, ködös és zamatos hazy IPA ananászos-citrusos ízjegyekkel.

Hazy IPA
6 % (v/v)
Strata, Galaxy, Citra, Mosaic